Kalevalainen jäsenkorjaus

perinteiden ja anatomian hallintaa
yhteistyössä koululääketieteen kanssa 

Kalevalainen jäsenkorjaus on suomalaiseen perinnekulttuuriin perustuva tehokas hoitomenetelmä, perinteinen suomalainen mobilisaatiohoito, joka kattaa tuki- ja liikuntaelimistön sairauksien koko alueen. Kysymyksessä on vanhin, tehokkain ja tälläkin hetkellä elinvoimainen jäsenkorjaajien käyttämä hoitoperinne.

Kalevalainen jäsenkorjaus on asiakkaan ja korjaajan välistä yhteistyötä elintoimintojen palauttamiseksi normaaliin tilaan asiakkaan omia liikeratoja hyväksi käyttäen. Silloin verenkierto, kudosnestekierto, hermotoimnta ja koko ihmisen energiajärjestelmä vapautetaan luonnolliseen tilaan.

Kalevalainen jäsenkorjaus on on käden taitoa. Hoitaminen perustuu käden aistimusten kehittämiseen, jolloin parantajalla on "silmät" sormenpäissä. Hoito tapahtuu aina asiakkaan ehdoilla. Koskaan ei saa tuottaa liikaa kipua, vaan kunnioitetaan hänen kipuaistimuksiaan.

Hoito käsittää kaikki liikeratoihin vaikuttavat anatomiset osa-alueet lähtien liikkeelle jaloista päätyen päähän. Siinä vapautetaan lihakset, sidekudokset, kudosnestekierto, verenkierto ja hermotoiminta luonnolliseen tilaan, jossa puolustuksella ei ole tarvetta. Mestarit ja jäsenkorjaajat, Kalevalainen jäsenkorjaus lähtevät siitä, että ihminen on kokonaisuus, jota tulee hoitaa myös kokonaisuutena. Hoidon aluksi pyritään selvittämään kaikki tuki- ja liikuntaelinten poikkeavuudet ja niiden aiheuttajat.

Hoidossa mobilisoidaan niveliä, parannetaan sidekudosten ja lihasten liikkuvuutta venyttämällä niitä asiakkaan omaehtoisia liikeratoja hyödyntäen. Tukirakenteet saatetaan paikalleen käyttäen hyväksi asiakkaan vapaaehtoista liikerataa ja nivelkanavat avataan kevyellä venytysliikkeellä.

On erittäin kunnioitettava se taito ja osaaminen, millä mestarit ja muut koulutetut osaajat selvittävät tasapainotekijöissä olevat muutokset ja analysoivat kudoksissa tapahtuneita muutoksia hoidon tueksi eli se taito ja osaaminen, joilla he siirtävät anatomisen tiedon käytännön tasolle. Hermoheijasteet ovat edellä mainittujen lisäksi yksi tärkeimmistä ongelman aiheuttajan ilmentäjistä.

TuulaKeratar_hoito2a_crop.jpg


Kalevalaisella jäsenkorjauksella on saatu erittäin hyviä hoitotuloksia

1. Alaraajojen virheasennoissa ja kiputiloissa, kuten jalkojen toiminnallinen erimittaisuus jalkaterien ja nilkkojen virheasentojen hoito ns. "kampurajalan hoito lapsilla"- "Mortonin oireyhtymsässä," lasten ja nuorten kasvukipujen hoito, levottomat jalat- oireen helpotus, polvien virheasentojen hoito, lonkan virheasentojen hoito.

2. Alaselän kiputiloissa, iskias ym. särkytilat ja virheasennot (ristiselkä ja lanneranka), lantion alueen virheasennon hoito, SI- nivelen virheasennon hoito.

3. Kieroselkäisyyden eli skolioosin hoidossa, etenkin lasten ja nuorten osalta sekä erilaisista tasapainotekijöistä johtuvat ryhtiviat.

4. Rintarangan ja yläselän kiputiloissa, nikamien virheasennot ja niistä aiheutuvat toiminnalliset häiriöt, kuten sydämen rytmihäiriöt, hengenahdistus, korkea verenpaine, suoliston alueen toiminnallinen kohentuminen.

5. Hartia- ja niskajännitysvaivoissa, kuten lapojen lukkiutumiset ja mahdollisesti lihasjännityksestä aiheutuvat ongelmat kuten huimaus, päänsärky, migreeni, näkö- ja kuulohäiriöt.

6. Yläraajojen kiputiloissa, kuten käsisäryt, tenniskyynärpää, kipuolkapää/ jäätynyt olkapää, rannekanavan ahtaumavaivan hoitaminen ja sormien puutuminen.

7. Päänalueen vaivoissa, kuten jännityspäänsärky, purentahäiriöt, kasvosäryt ja näköhäiriöt

Kalevalaisen jäsenkorjauksen osaajat on listattu Kansanlääkintäseuran nettisivuilla: www.kansanlaakintaseura.fi. Nämä henkilöt ovat saaneet Kansanlääkintäseuran ry:n koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen ja antaneet riittävän näytön osaamisestaan.